Feeling ill

Het is waarschijnlijk de tijd van het jaar maar ik ben ziek: keelpijn, veel gesnotter en gehoest,... mijn stem klinkt net zoals die van een oude man. Ook al heb ik super veel te doen voor mijn werk, de dokter zei om toch wat te rusten. Dus hier zit ik dan op de sofa thee te drinken... al een geluk is Bobke er nog om me gezelschap te houden!

It’s probably this time of the year but I’ve catched a cold: sore throat, a lot of caughing, my nose is running like crazy,....I even sound like an old man.  I have so much work to do but the doctor told me to rest. So i’m now sitting on the sofa and drinking a lot of tea... I’m so happy that Bobke is keeping me company! 

♥ Sofie